Involvement

Pinky Ponky

[Pcha kwa hisani ya Freepik]
Na Abdul Shaban.
Nimefika katikati,kuelekea nyumbani.
Namuona kaiwesti,nayeye yuko njiani.
Juu kavalia vesti,chini nguo ya kijani.
Akauliza bwana J,mbona umekimya sana?
Mbona umekimya sana,ndio swali alonipa.
Sikujibu kwamapana,mana nilitaka sepa.
Njaa ilibana sana,jibu sikuweza mpa.
Lisilo budi hutendwa,leo tunzi yakujibu.
Leo tunzi yakujibu, hadhi zetu zilishuka.
Sasa ikawa wajibu,ndimi zetu kuzisita.
Walizikosa adabu,tungo zikawa ni vita.
Tukaachia vijana, wajitao mwendakasi.
Lugha zao Sheng shengi,wabaranga kiswahili.
Tungo zao wrong wrongi,nami nikiiga hili.
Nyimbo zao ping pongi,haohao baradhuli.
Basi raha ya utashi,kwenye fani ikaenda.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top